צילומי תדמית לנחמי סגל

טבעי לך ללדת, דולה

Sometimes dreams come true