גלריית התלמידות והבוגרות שלנו

כי אין כמו מראה עיניים

"צילום הוא הביטוי של האדם העומד מאחורי יצירת האור"